Bukiety róż – rozwijanie pąków róż

Bukiety róż – rozwijanie pąków róż

Możliwość uzyskania rozwiniętych kwiatów róż z pąków małych, tj. takich, które nie rozwijają się w wodzie po ścięciu z rośliny matecznej, daje wiele korzyści. W uprawie gruntowej lub w nie ogrzewanych tunelach foliowych ścięcie pąków róż przed nadejściem pierwszych przymrozków pozwala uniknąć strat i uzyskać dodatkowy plon kwiatów. W okresach dużego wysypu kwiatów ścinanie pąków pozwoli uniknąć zbioru np. w wolne soboty, niedziele i święta, co ułatwi organizację pracy w dużych zakładach. Jeżeli w czasie wzrostu roślin istnieją nie sprzyjające warunki zewnętrzne (temperatura, światło) wpływające na opóźnienie kwitnienia róż i pogorszenie jakości kwiatów, to metoda rozwijania pąków róż umożliwia przyspieszenie kwitnienia i uzyskanie lepszej jakości kwiatów takiej jak w firmie poczta i kwiaty Łódź

Róże ścinane w fazie małego pąka są znacznie bardziej wrażliwe na brak wody niż róże cięte w fazie handlowej i częściej występuje u nich zjawisko przeginania się szypułki tuż pod kwiatem. Dlatego jeśli ścinamy róże w małych pąkach, to należy dążyć do maksymalnego ograniczenia transpiracji, aby utrzymać tkanki w jak najwyższym turgorze. Pąki należy ciąć, gdy są one bardzo dobrze uwodnione, co występuje najczęściej we wczesnych godzinach rannych. Bezpośrednio po ścięciu końce pędów należy zanurzyć w roztworze kwasu cytrynowego o stężeniu 500 mg/l. Pąki powinno się wynieść ze szklarni możliwie najszybciej i do momentu sortowania przetrzymywać w pojemnikach z kwasem cytrynowym w chłodni w temperaturze 0-2°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%. Pąki sortuje się zgodnie z wielkością pąka i długością pędu, a następnie wiąże w pęczki. Po sortowaniu końce pędów należy przyciąć pod wodą i umieścić w roztworze preparatu Proflovit-Rosa.


Preparat ten jest produkowany w postaci proszku przez https://gdynia.telekwiaciarnia.pl. Pąki róż powinny się znaleźć w roztworze preparatu tego samego dnia, w którym zostały ścięte. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas proces rozwijania pąków można opóźnić o jeden dzień, przetrzymując je do tego czasu w chłodni w roztworze kwasu cytrynowego.


Do rozwijania najlepiej jest umieścić pęczki luźno w płytkich plastykowych pojemnikach, co zapewnia dostęp powietrza i światła do liści. Utrzymanie pąków w pozycji pionowej można zapewnić dzięki stojakom przenośnym lub połączonym na stałe z pojemnikami, podobnie jak dla pąków goździków (rys. 9).
Proflovit-Rosa powoduje ciemnienie końców pędów, dlatego poziom roztworu w pojemniku powinien być niski, tj. 3-5 cm. Ze względu na silne pobieranie preparatu przez kwiaty jego poziom w pojemnikach powinien być często kontrolowany. Wymiana roztworu w czasie rozwijania pąków nie jest konieczna. Doprowadzenie pąków najmniejszych do fazy handlowej, czyli fazy 1 (rys. 10), trwa nie dłużej niż 6-7 dni. Jest to więc okres, w którym preparat nie traci swojej wartości.


Do rozwijania pąków róż wymagane są następujące warunki zewnętrzne: temperatura 23-25°C, wilgotność względna powietrza ponad 80%, oświetlenie fluorescencyjne, światło ciągłe o natężeniu 1000-3000 lx na wysokości pąków. Utrzymanie temperatury 23— 25°C jest bardzo ważne, gdyż w przeciwieństwie do goździków, pąki róż w temperaturze niższej, np. 18°C, nie rozwijają się wcale. Wysoka wilgotność względna powietrza jest niezbędna do zachowania dobrej jakości liści. Natężenie światła niższe od 1000 lx może powodować odbarwienie płatków.
W czasie rozwijania pąków róż w pomieszczeniu zamkniętym nie da się uniknąć obecności etylenu wydzielanego przez rośliny.