Monthly Archives: December 2021

Możliwość uzyskania rozwiniętych kwiatów róż z pąków małych, tj. takich, które nie rozwijają się w wodzie po ścięciu z rośliny matecznej, daje wiele korzyści. W uprawie gruntowej lub w nie ogrzewanych tunelach foliowych ścięcie pąków róż przed nadejściem pierwszych przymrozków pozwala uniknąć strat i uzyskać dodatkowy plon kwiatów. W okresach dużego wysypu kwiatów ścinanie pąków pozwoli uniknąć zbioru np. w wolne soboty, niedziele i święta, co ułatwi organizację pracy w dużych zakładach. Jeżeli w czasie wzrostu roślin istnieją nie sprzyjające warunki zewnętrzne (temperatura, światło) wpływające na opóźnienie kwitnienia róż i pogorszenie jakości kwiatów, to metoda rozwijania pąków róż umożliwia przyspieszenie kwitnienia i uzyskanie lepszej jakości kwiatów takiej jak w firmie poczta i kwiaty Łódź Róże ścinane w fazie małego pąka są znacznie bardziej wrażliwe na brak wody niż róże cięte w fazie handlowej i częściej występuje u nich zjawisko przeginania się szypułki tuż pod kwiatem. Dlatego jeśli ścinamy róże w…

Read more

1/1