. . Życzymy wszystkiego najlepszego!      . . Życzymy wszystkiego najlepszego!     
Videorelacje

UCZEŃ ZDOLNY, czyli szlifujemy diamenty

(Skierniewice: 21.01.2013)

W poniedziałek 21 stycznia w siedzibie skierniewickich szkół muzycznych odbyła się I Międzypowiatowa Konferencja Metodyczna „O talentach w szkole, czyli uczeń zdolny w środowisku edukacyjnym”. Zorganizowały ją Beata Krokocka i Elżbieta Masny z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli i przedstawicieli instytucji wspierających rozwój dzieci.

Podczas wystąpień prelegenci prezentowali swoje doświadczenia i pomysły na pracę z dziećmi zdolnymi. Jednocześnie spotkanie było doskonałą okazją do promocji własnych projektów i osiąganych sukcesów. Duża frekwencja, wystawy tematyczne, prezentacje prac wykonanych przez uzdolnionych wychowanków dopełniały przedsięwzięcie. Nie zabrakło także dzieł wykonanych przez artystów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach.
Na zakończenie utalentowane dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 4 zaprezentowały bajkę o Kopciuszku, którą zagrały po angielsku.

O założeniach i celach konferencji rozmawialiśmy z jej organizatorkami, Beatą Krokocką i Elżbietą Masny. Izabela Strączyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej mówiła nam o możliwościach, jakie daje zdolnym uczniom placówka. Natomiast Beata Plaskota, wicedyrektor Przedszkola nr 3, opowiedziała TV Skierniewice o talencie przedszkolaków.

Polecamy również fotorelację z tego wydarzenia...

TV Skierniewice
telefon:
504 741 444
509 180 667
kontakt